Wednesday, 9 July 2014

Tarbiyyah Ramadhan : AMANAH DAN KEPIMPINAN

Selagi kita bergelar manusia di atas muka bumi ini, amanah memang tidak dapat dipisahkan dengan diri kita. Tidak perlu cerita amanah dalam berjawatan atau organisasi tetapi amanah kita yang telah kita janji di hadapanNYA.

Allah swt. berfirman: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul, (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (Al-A’raf: 172).

Amanah, suatu perkara yang diucapkan ringan, namun dipikulnya amat berat, dipandang ringan bagi kebanyakan manusia, namun dipandang berat bagi orang beriman kerana ianya persyaratan ciri-ciri orang beriman, dan persyaratan terlindung dari ciri-ciri kemunafikan. Inilah hakikat kebenaran yang perlu diletak dengan penuh keyakinan serta kesungguhan dalam menjaga sebesar-besar atau sekecil-kecil amanah yang diberikan kepada kita.

"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya"[QS al-Mukminun, 23:8]

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Tanda orang munafik itu ada tiga macam; iaitu jikalau berkata ia dusta, jikalau berjanji tidak ditepati dan jika dipercaya untuk memegang sesuatu amanah ia khianati." (Muttafaq 'alaih)

Orang-orang beriman yang berjaya dan beruntung yang digariskan dalam surah al-mukminun meletakkan memelihara amanah merupakan ciri orang beriman yang bakal mewarisi syurga firdausi yang semestinya kita harapkan bonus sedemikian, walaupun yang paling utama pengharapan kita kepada rahmat Allah Yang Esa. Orang-orang munafik yang rosak dan binasa yang digariskan dalam sabda Rasulullah perlu kita jadikan sempadan untuk memasuki kawasannya (ciri munafik).

AMANAH SEORANG PEMIMPIN

Kita semua adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin terhadap diri sendiri, namun, ramai tidak mampu memimpin diri sendiri lagi, memimpin diri agar sentiasa berada dalam kebaikan.

"Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin ke atas anggota keluarganya. Kamu sekelian adalah pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab atas kepimpinannya."
(HR Bukhari)

"Hai Abu Zar, sesungguhnya pada hari kiamat engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jawatan pemerintahan itu adalah sebagai amanah dan sebenarnya jawatan sedemikian itu adalah merupakan kerendahan serta penyesalan - pada hari kiamat - bagi orang yang tidak dapat menunaikan amanahnya, kecuali seseorang yang mengambil amanah itu dengan hak sebagaimana mestinya dan menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanah yang dipikulkan tadi. [HR Muslim]

Seorang pemimpin memikul tugas yang berat yang berurusan bukan hanya dengan amanah dari Allah, tapi juga urusan sesama orang pimpinannya. Kita maklumi setiap antara kita akan dipertanggunjawabkan terhadap pimpinan masing-masing, dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar pimpinan,semua akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Rasulullah SAW menekankan kondisi dan nasib pemimpin yang tidak menunaikan amanahnya dan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya akan mencapai penyesalan di suatu hari yang pasti akan berlaku dan pasti dibalas segala amanah pemimpin yang dibelakangi jika kita tidak bertaubat.


Kepimpinan atau imamah merupakan kata dasar dari amma an nasa, yang ertinya menjadi pemimpin bagi ramai orang. Pemimpin atau imam dalam bahasa arab sendiri adalah orang yang diikuti atau yang dikedepankan dalam sesuatu urusan. 

Jika seorang pemimpin itu memenuhi syarat-syarat yang baik dan memang layak untuk dipatuhi dan diikuti. Makmum atau pengikut haruslah taat mengikutinya.

"Imam diangkat untuk diikuti, maka janganlah melakukan hal yang berlawanan dengannya. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah.."[HR Bukhori & Muslim]

Bayangkan jika makmum tidak mahu mengikuti imamnya, bila imam rukuk makmum terus sujud, atau imam baru bangun dari sujud, makmum sudah memberi salam, akhirnya, ketika imam memberi salam,hilang semua makmumnya yang lebih awal memberi salam dan menghilangkan diri.

"Tiada Islam kecuali dengan berjemaah, tidak ada jemaah kecuali dengan kepimpinan dan tidak ada kepimpinan kecuali ketaatan."[Sayyidina Umar Al-Khattab]

Dalam Islam, kita telah diajar jelas cara menjadi seorang pemimpin yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita bersama telusuri beberapa hikmah dalam Islam yang digariskan bagi menjadi panduan kita.

Kriteria seorang pemimpin

Imam dalam solat berjemaah. Cukup indah dan banyak hikmah  pelajaran dalam ibadat ini. Antara ciri seorang pemimpin yang diharapkan kepada semua pemimpin dan bakal pemimpin kita cuba fikir dan amalkan.
1. Beriman dan berintelektual tinggi

Seorang pemimpin harus mempunyai kepandaian, bukan dipilih dengan suka-suka tanpa mengambil kira faktor keimanan dan kepandaian. Bayangkan manusia bodoh memimpin, bagaimana pula manusia yang dipimpinnya kelak?

"yang (paling berhak) mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitabullah..."[HR Muslim]


Betapa pemilihan imam begitu dititikberatkan dengan meletakkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan amanah yang bakal dipegangnya. Ketika kita melihat seseorang pemimpin, jangan melihat kepada luaran atau siapa dia. Ramai mengambil kira faktor siapa yang bercakap ketika nasihat yang baik diberikan. Selagi mana berpegang pada Al-Quran dan Hadis, maka insyaAllah ia tidak akan sesat. Melainkan pemimpin yang memimpin atas dasar nafsu dan kepentingan diri sendiri.
2. Bertanggungjawab dan mementingkan ahli pimpinannya

Tanggungjawab seorang pemimpin bukan mudah. Kesilapan yang berlaku disebabkan pemimpin akan ditanggung oleh pemimpin sendiri, walaupun banyak kita lihat hasil kesilapan seorang pemimpin, ahli pimpinannya menjadi mangsa. Sedangkan yang sepatutnya, pemimpin seharusnya mengorbankan dirinya demi ahli pimpinannya.


3. Prihatin terhadap ahli pimpinannya

Keprihatinan terhadap warga pimpinannya jelas terlihat dalam solat berjemaah, tatkala imam dianjurkan memperhatikan kondisi golongan ahli jemaah, dan sesuaikan solat tersebut dengan mereka, panjang pendek surah yang dibaca contohnya.

Rasulullah SAW berkata kepada Utsman bin Abil Ash : "Engkau ku angkat menjadi imam, dan perhatikanlah orang yang paling lemah di antara kalian.." [HR Abu Daud, At-Tirmidzi & An-Nasa'i]


Pemimpin, perhatikan kebajikan rakyat anda, keperluan mereka, kondisi mereka, maka keprihatinan bukan hanya sekadar tahu, namun bantuan dipraktikkan itu yang utama.

4. Dicintai ahli pimpinannya

Kita tanyakan pada diri kita, selepas memerhatikan sekeliling kita, berapa ramai pemimpin yang betul-betul dicintai oleh ahli  pimpinannya?Bahkan berapa ramai yang dibenci oleh pimpinannya? Pemimpin harus berusaha agar dia dicintai oleh manusia yang dibawah pimpinannya
Bagaimana dicintai seseorang? Pasti kita ada saranannya, samada akhlak kita, keikhlasan kita, kebaikan kita, pertolongan kita dan sebagainya. Bina hubungan dengan ahli pimpinan kita, ziarah dan beri hadiah, minima lemparkan senyuman indah kepada mereka. Bukan kesombongan.
5. Membina penolong dan pelapis

Pemilihan pembantu dalam memimpin juga harus diperhatikan. Seperti makmum di saff berdekatan dengan imam:

"..hendaknya yang ada di belakangku (Shaf pertama bahagian tengah) adalah kalangan berilmu. Kemudian diikuti oleh mereka lebih rendah keilmuannya."[HR Muslim]

Seperti hadith yang disabdakan menunjukkan kriteria pencarian pembantu:
"pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya"[HR Abu Daud, At-Tirmidzi & An-Nasa'i]

Agar ketika terdapat sedikit perkara yang boleh dibantu terhadap seorang pemimpin, maka penolong mampu membantunya.

"Rasulullah pernah mengimami kami shalat zohor sementara Abu Bakar di belakang beliau. Apabila Rasulullah SAW bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir agar terdengar oleh kami"[HR An-Nasa'i]

6. Tidak sombong dan ada rasa malu

Seperti ungkapan pemimpin bersama rakyat.

"Jika seseorang menjadi imam dalam shalat, janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmumnya atau di tempat yang sejenis itu'{HR Abu Daud]
                                  
Namun sesuaikan dengan keadaan. Jika kehendak memerlukan ianya di tempat tinggi agar yang lain boleh melihat contohnya. Atau berucap agar suara lebih jelas dilontarkan kesemua pendengar.
Seorang pemimpin tidak sombong, bahkan ada perasaan malu yang sering mengawalnya. Seperti kata seorang tabi'in.

"Orang yang ada 4 sifat ini sepatutnya memimpin kaumnya, orang yang mempunyai agama yang akan mempertahankannya, kedudukan yang akan memeliharanya, fikiran yang akan membimbingnya, dan rasa malu yang akan mengawalnya."[Al-Ahnaf Bin Qais]

7. Terbuka menerima nasihat

Bayangkan Imam dalam shalat tidak ingin ditegur, mementingkan ego dan air mukanya, ketika ditegur oleh makmum yang menyedari kesalahannya. Kerana seorang imam juga manusia biasa mampu melakukan kesalahan, sebagai makmum harus menegurnya dengan baik.

Miswar bercerita: "Saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW membaca surah dalam shalat, tetapi beliau meninggalkan sebahagian ayat dan lupa membacanya. Maka seorang makmum bertanya seusai shalat:"Rasulullah, bukankah engkau tadi lupa membaca ayat ini dan itu?" Baginda bertanya kembali:"Kenapa tidak engkau ingatkan tadi?" Lelaki itu menjawab:"Saya kira, ayat-ayat itu memang sudah dimansukhkan" [HR Abu Daud]

8. Memberi teladan yang baik

Seorang pemimpin yang hebat mampu memberi teladan yang baik untuk diikuti. Ahli pimpinan sendiri ingin mengikutinya atas dasar apa yang dilihatnya. Pemimpin diibaratkan menjadi gula kepada semut, yang sentiasa dicari oleh ahli pimpinan, atas kebaikan yang terdapat dalam diri.

"Imam diangkat untuk diikuti, maka janganlah melakukan hal yang berlawanan dengannya. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah.."[HR Bukhori & Muslim]

Namun perkara yang diikuti bukan semua, itu yang pasti, ambil yang jernih, buang yang keruh, ambil permata, bukan kaca. Usahakan kebaikan atau teladan yang ingin diperlihatkan, ikhlas. Bukan sekadar lipstik di bibir. Inginkan pujian semata-mata. Bekerja keras ketika ada manusia melihatnya. Mungkin mampu menipu pandangan manusia, namun pandangan Allah perlu diingat. Jangan merasa hebat bila dipuji, namun rendahkan dirimu kembalikan pujian kepada Allah.

"Janganlah engkau terpedaya dengan pujian manusia kerana manusia hanya tahu luaran sahaja"[Al-Rabi' Bin Khulthaim]

9. Berjuang mencapai matlamat

Janji yang ingin diperjuangkan tidak akan tercapai dengan sendiri kerana mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika kita asyik tidur, tetapi BERUSAHALAH. Kejayaan tidak akan diperolehi jika hanya tangan di dalam poket dan yang pasti, semua perkara adalah sukar sebelum ia menjadi mudah. Namun, pemimpin berani mungkin akan kalah, tapi tidak akan mengalah.

Letakkan matlamat anda, kemudian fokuskan diri dan ahli pimpinan anda mencapainya.

"Set goals and make sure people focus on it"[Warren Buffet]

Namun mungkin kita tidak dapat melihat natijah dari perjuangan kita ketika kita memimpin, namun, sesungguhnya kita hanya disuruh beramal dan berusaha, tidak disuruh melihat hasil dan buahnya. Aturlah masa dengan baik di atas amanah yang besar.

"Tanggungjawab yang kita ada melebihi masa yang kita ada"[Hasan Al-Banna]


Tuesday, 8 July 2014

TARBIYAH RAMADHAN : MENEGUHKAN SAF

Bila berbicara mengenai kesatuan dalam gerak kerja Islam, pasti akan terngiang kalam Allah swt daripada surah As-Saff, ayat 4 : 
Ayat yang sudah menjadi kebiasaan para ahli gerakan dan jamaah dan semacam satu zikir yang diulang-ulang bagi mengingatkan kepada kepentingan dalam bersatu dalam membawa Islam.


Saf yang teratur
Bilamana bercakap berkenaan saf, yang tergambar pada kebiasaannya adalah saf solat. Sebagaimana solat berjamaah itu memberikan ganjaran berlipat kali ganda, begitulah hendaknya dalam kita bersama-sama menjadi duta dalam membawa rahmat Islam, sudah pasti akan ganjaran dan kesan kepada usaha itu juga berlipat kali ganda.

Andai saf itu tidak teratur, renggang, sekaligus membuka ruang untuk syaitan menghasut dan melalaikan solat didirikan. Perkara sama bilamana kesatuan ini tidak lagi teratur, diri mula lari dari bersama-sama dalam perjuangan ini, bimbang, mudah untuk diri dilalaikan dengan perkara-perkara yang lagha dan tidak berfaedah.

Andai ketika saf itu padu, selain daripada kerja dan belajar, masa lapang kita diisi dengan membaca bacaan ilmiah, mencoret kalam peringatan untuk dikongsikan, mengadakan usrah, berbincang berkenaan hal-hal dakwah dan tarbiyah, melibatkan diri dalam usaha amal dan kebajikan. Sebaliknya, apakah yang mengisi masa-masa tersebut andai memilih untuk lari dari saf ini? Adakah masa seharian kita dimanfaatkan sebaiknya sebagaimana tika kita ampuh di dalam saf gerakan itu?

Tarbiyah Ramadhan

Berada di bulan yang mulia ini, antara tarbiyah Ramadhan adalah dapat melihat ukhuwah dan kebersamaan itu semakin bertaut. Iftar dan sahur bersama, tarawih berjamaah, muncul kumpulan-kumpulan tadarus, qiamullail bersama, ziarah menziarahi, bantu membantu, bersedakah dan bayak lagi usaha yang melihatkan Ramadhan ini bulan yang mampu membina kesatuan, saf yang kukuh.

Semestinya saf gerakan ini tidak sempurna. Sentiasa ada ruang untuk dibaiki. Peringatan, nasihat-manasihati, tegur menegur antara satu sama lain, samada sesama ahli mahupan antara ahli dan pimpinan dapat membetulkan mana yang salah dan menutup kelompangan pada saf yang dibina itu. Ini selari dengan amalan mengingatkan dan membetulkan saf sebelum solat berjamaah itu didirikan.

Keberkatan dicari bukan dinanti

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkatan. Awas, jika kita sekadar hadir ke bulan ini tanpa berusaha bersungguh-sungguh mencari keberkatan tersebut, keberkatan Ramadhan itu tidak akan dirasai. Begitulah dengan nilai sesuatu gerakan atau jamaah. Ruang sudah terhidang tetapi andai kita sendiri tidak berusaha menyatukan diri kita dengan penggerak-penggerak dalam gerakan ini, nilai dan kemanisan berjamaah itu sudah pasti tidak dapat dirasai.
Mudah-mudahan kita semua dijodohkan yakni dipertemu dan dikumpulkan dalam gerakan atau jamaah ini adalah kerana kebaikan-kebaikan kita serta kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan. Moga kita semua terhindar dan dijauhkan dari dipertemukan dan dikumpulkan kerana maksiat dan kemungkaran yang kita lakukan.


Wednesday, 25 June 2014

KAEDAH PERAWATAN MODEN BERHUBUNG PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA

Sumber: Bab 28 Fikah Perubatan oleh Dr Harmy Mohd Yusoff, Ustaz Syamsul Kamal Abdullah, Dr Rosediani Muhammad dan Wan Nor Ainon Wan Abdullah

Kita mengetahui asas perbahasan fuqaha perihal perkara-perkara yang menyebabkan batalnya puasa. Perkara-perkara baru dalam isu perubatan dirujuk kepada illah yang sudah dibentangkan bagi menentukan sama ada ia membatalkan puasa ataupun tidak. Hasilnya kaedah-kaedah rawatan moden berikut didapati tidak membatalkan puasa:

1.      Menggunakan titis telinga ataupun pencuci telinga. Menggunakan ubat titis mata dan ubat titis hidung ataupun semburan hidung, sekiranya dielakkan menelan ke halkum.

2.      Menggunakan ubat yang diletak di bawah lidah (sublingual) seperti tablet nitroglycerin (GTN) yang biasanya digunakan bagi merawat sakit jantung sekiranya dielakkan menelan hingga ke halkum.

3.      Memasukkan semua bentuk rawatan ke dalam faraj yang melibatkan kemasukan alat atau ubat seperti pencucian atau air mandian, suppositori, vaginoscope, spekulum ataupun jari doktor yang memeriksa pesakit (digital examination). Ini juga termasuk memasukkan uteroscope ataupun intrauterine contraceptive device (IUD atau IUCD) dan selainnya ke dalam rahim.

4.      Memasukkan semua bentuk tiub atau bahan ke dalam badan melalui saluran kencing sama ada lelaki ataupun wanita seperti probe, urethroscope, contrast media atau ubat bagi mencuci pundi kencing.

5.      Mencabut gigi, menampal gigi, mencuci gigi atau menggosok gigi dengan siwak ataupun memberus gigi selagi mana tidak masuk ke dalam halkum (ditelan).

6.      Menyuntik suntikan melalui kulit ke mana-mana lapisan anatomi bukan organ penghadaman- kecuali parenteral nutrition dan cecair tenaga yang bernutrien lain seperti glukosa atau dextrosa melalui saluran darah. Cecair-cecair ini dapat menguatkan badan melalui kajian saintifik.

7.      Memberi gas oksigen, gas bius ataupun selainnya.

8.      Menyapu ubat sapuan seperti krim atau minyak pada kulit walaupun terdapat bahan kimia yang menyerap ke dalam kulit seperti pelekat berubat pada kulit.

9.      Memasukkan semua jenis tiub melalui salur darah untuk tujuan x-ray pada jantung ataupun mana-mana anggota badan (chateterization).

10.  Memasukkan laparoscope ke dalam abdomen untuk tujuan pembedahan.

11.  Menggunakan ubat kumur seperti mouth-rinsing gargle dan semburan ubat dalam mulut selagi mana tidak ditelan ke dalam tekak.

12.  Memasukkan gastroscope (teropong perut) ke dalam perut dengan syarat tiada sebarang cecair atau apa-apa bahan rawatan disalurkan. Dalam hal ini, gastroscope tidak dianggap sebagai makanan walaupun sebahagian daripada alat itu mencecah perut dan usus kecil. Sebahagian daripada alat itu masih di luar badan. Namun begitu, perlu diingatkan, krim ataupun gel yang biasa digunakan semasa prosedur gastroscope boleh membatalkan puasa kerana ia boleh melekat di dalam perut ataupun usus.

13.  Mengambil sampel organ ataupun tisu daripada badan untuk tujuan perawatan ataupun kajian seperti hati ataupun mana-mana anggota badan (biopsi).

14.  Memasukkan apa-apa alat ataupun bahan rawatan ke dalam otak ataupun saraf tunjang.

15.  Mengambil ubat secara sedutan seperti ubat asma sama ada inhaler, tubuhaler, rotahaler dan nebulizer atau selainnya.

16.  Melakukan perawatan ataupun memasukkan ubat melalui anus (dubur).

17.  Melakukan pembedahan yang menggunakan bius penuh (general anesthesia) yang dijalankan pada siang hari selepas pesakit mula berpuasa sejak malam sebelum pembedahan. Namun begitu, sekiranya kesan daripada bius menyebabkan pesakit tidak sedar sepanjang hari berpuasa, maka tidak sah puasanya dalam keadaan tidak sedar. Syarat sah puasa hendaklah dalam keadaan sihat dan sedar.

18.  Melakukan rawatan pengganti fungsi buah pinggang sama ada peritoneal dialysis atau hemodialysis.

19.  Berbekam.

20.  Mengambil sampel darah untuk ujian makmal memindahkan daripada penderma darah ataupun orang yang menerima darah.

21.  Memasukkan semula salur darah yang terkeluar kerana penyakit buasir (hemorrhoids/piles). Buasir ialah pembengkakan dan pengembungan salur-salur darah bahagian rektum dan anus akibat dari inflamasi pada salur darah. Salur darah yang bengkak lebih terdedah kepada kecederaan dan pendarahan yang berlaku, Penulis berpandangan tidak batal puasa kerana tidak melibatkan sebarang makanan ataupun memenuhkan perut dalam proses ini.

Para fuqaha kontemporari dalam persidangan antarabangsa memutuskan kaedah-kaedah rawatan yang disenaraikan di atas tidak membatalkan puasa.

Dalam kes mengambil nebuliser terdapat ulama yang mengatakan batal puasa kerana ia mengandungi peratusan air yang akan masuk ke perut. Namun, pendapat yang mengatakan tidak batal puasa adalah lebih tepat kerana ia dianalogikan kepada berkumur-kumur dan bersiwak. Tidak dinafikan selepas berkumur-kumur, terdapat sisa air dalam kuantiti yang kecil di dalam mulut. Perkara ini dimaafkan. Begitu juga peratusan air yang terdapat dalam kandungan ubat nebuliser adalah minimum. Apatah lagi ia disembur dalam bentuk wap yang memasuki paru-paru. Kemungkinan peratusan kecil kandungan air masuk ke dalam perut dalam rawatan ini dimaafkan sama seperti amalan bersiwak dan berkumur-kumur.


Walau bagaimanapun, dalam beberapa perkara adalah lebih baik berhati-hati dengan cara mengelakkan daripada melakukannya pada siang hari iaitu semasa sedang berpuasa. Selagi keadaan tidak mendesak melakukannya pada siang hari seperti menderma darah, maka hendaklah dilakukan pada malam hari. Dibimbangi akibat menderma darah, penderma letih dan memaksanya berbuka. Pendapat ini selaras dengan amalan para sahabat nabi yang mengelakkan berbekam pada siang hari semasa berpuasa.


Tuesday, 24 June 2014

KHIDMAT KOMUNITI KESIHATAN HULU BERNAM

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya, sukarelawan PROACE Yayasan Amal telah bersama-sama berganding bahu dalam menyumbang tenaga dalam menjayakan satu lagi program khidmat komuniti kesihatan. Program kali ini diadakan di Perkampungan Orang Asli Hulu Bernam,  Selangor  pada 15 Jun 2014 yang lalu.


Program ini merupakan program turun padang dalam memberikan khidmat kesihatan masyarakat. Seramai 5 orang sukarelawan telah terlibat dalam menyediakan saringan kesihatan seperti tekanan darah tinggi, kandungan gula, khidmat nasihat kesihatan. Khidmat kesihatan kali ini diadakan menerusi ziarah rumah ke rumah. Program ini juga turut mendapat kerjasama daripada Lajnah Kebajikan PAS Selangor yang turut memberi sedikit sumbangan kepada setiap keluarga yang diziarahi.


Menerusi sumbangan PROACE Yayasan Amal ini kepada masyarakat, bukan sekadar dapat memberikan infomasi berkenaan kesihatan, juga dapat mendidik masyarakat sedikit sebanyak berkenaan kesihatan dan kepentingan dalam menjaganya. Mudaha-mudahan usaha kecil ini dapat memberi impak dalam mempromosikan dan melahirkan masyarakat yang sihat.Khidmat kesihatan sukarelawan PROACE Yayasan Amal kepada penduduk setempat


Penyerahan sumbangan oleh Ustazah Mariam daripada Lajnah Kebajikan PAS Selangor


Antara sumbangan yang diedarkan kepada penduduk perkampungan orang asli


Sukarelawan PROACE Yayasan Amal yang terlibat bersama jawatankuasa kampung dan Lajnah Kebajikan


KHIDMAT KOMUNITI KESIHATAN SEKINCHAN

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya, sukarelawan PROACE Yayasan Amal telah bersama-sama berganding bahu dalam menyumbang tenaga dalam menjayakan satu lagi program khidmat komuniti kesihatan. Program kali ini diadakan di Masjid Nurul Huda, Sg Leman, Sekinchan  Selangor  pada 14 Jun 2014 yang lalu.


Program ini merupakan program turun padang dalam memberikan khidmat kesihatan masyarakat. Seramai 7 orang sukarelawan telah  dalam menyediakan saringan kesihatan seperti tekanan darah tinggi, kandungan gula, khidmat nasihat kesihatan. Selain itu, sukarelawan PROACE Yayasan Amal juga telah membuat ‘Home visit’ ke beberapa rumah terpilih bagi memberikan khidmat kesihatan dan menyantuni masyarakat di sana.


Khidmat kesihatan sukarelawan PROACE Yayasan Amal kepada penduduk setempatMenerusi sumbangan PROACE Yayasan Amal ini kepada masyarakat, bukan sekadar dapat memberikan infomasi berkenaan kesihatan, juga dapat mendidik masyarakat sedikit sebanyak berkenaan kesihatan dan kepentingan dalam menjaganya. Mudaha-mudahan usaha kecil ini dapat memberi impak dalam mempromosikan dan melahirkan masyarakat yang sihat.


Sesi konsultasi kesihatan


Ziarah rumah ke rumah bagi memberikan khidmat kesihatan
                                                                                                                      

KHIDMAT KOMUNITI KESIHATAN MERBAU SEMPAK

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya, sukarelawan PROACE Yayasan Amal telah bersama-sama berganding bahu dalam menyumbang tenaga dalam menjayakan satu lagi program khidmat komuniti kesihatan. Program ini diadakan di Masjid Nurul Iman, Merbau Sempak, Sungai Buloh, Selangor  pada 1 Jun 2014 yang lalu.


Program ini merupakan program turun padang dalam memberikan khidmat kesihatan masyarakat. Seramai 5 orang sukarelawan telah terlibat dan bekerjasama dengan pegawai daripada Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) Sungai Buloh, dalam menyediakan saringan kesihatan seperti tekanan darah tinggi, kandungan gula, khidmat nasihat kesihatan, ‘health talk’, pameran agensi dadah dan derma darah. Selain itu, sukarelawan PROACE Yayasan Amal juga telah membuat ‘Home visit’ bagi menyantuni masyarakat di sana.


Sukarelawan PROACE Yayasan Amal menyantuni penduduk setempat
Menerusi sumbangan PROACE Yayasan Amal ini kepada masyarakat, bukan sekadar dapat memberikan infomasi berkenaan kesihatan, juga dapat mendidik masyarakat sedikit sebanyak berkenaan kesihatan dan kepentingan dalam menjaganya. Mudaha-mudahan usaha kecil ini dapat memberi impak dalam mempromosikan dan melahirkan masyarakat yang sihat.


Menziarahi veteran kampung, menimba begitu banyak pesanan dan nasihat


Menyantuni salah seorang veteran PAS. Banyak perkongsian dan nasihat diberikan kepada kami agar istiqamah dalam menyumbang kepada masyarakat KHIDMAT KOMUNITI KESIHATAN SEMPENA JELAJAH GEMS HULU LANGAT

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya, sukarelawan PROACE Yayasan Amal telah bersama-sama berganding bahu dalam menyumbang tenaga dalam menjayakan program ‘Jelajah GEMS Hulu Langat’. Program ini merupakan sebuah program di bawah kerajaan Negeri Selangor dan telah diadakan di Kompleks Sukan MPKj, Bandar Baru Bangi pada 11 Mei 2014 yang lalu.


Program ini merupakan sebuah platform bagi kerajaan negeri dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk turun padang bertemu dengan rakyat setempat. Pada masa sama pelbagai aktiviti dilakukan yang melibatkan sluruh lapisan masyarakat seperti ‘walk-in interview’, program permotoran, ‘talk show’ kekeluargaan, gerai jualan, kempen membaca, pameran daripada jabatan dan agensi kerajaan serta banyak lagi.Salah satu aktiviti yang disediakan adalah khidmat kesihatan. Seramai 20 orang sukarelawan telah terlibat dan bekerjasama dengan pegawai daripada Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) Hulu Langat, dalam menyediakan saringan kesihatan seperti tekanan darah tinggi, kandungan gula, khidmat nasihat kesihatan dan bual santai berkenaan kesihatan.Menerusi sumbangan PROACE Yayasan Amal ini kepada masyarakat, bukan sekadar dapat memberikan infomasi berkenaan kesihatan, juga dapat mendidik masyarakat sedikit sebanyak berkenaan kesihatan dan kepentingan dalam menjaganya. Mudaha-mudahan usaha kecil ini dapat memberi impak dalam mempromosikan dan melahirkan masyarakat yang sihat.


YB DR Halimah Ali turut melawat booth khidmat kesihatan


Health Talk oleh sukarelawan PROACE Yayasan Amal

MAJLIS MAKAN MALAM PUSAT DAKWAH SERANTAU

Alhamdulillah, pada 16 Mei 2014, PROACE Yayasan Amal telah menerima jemputan untuk sama-sama memeriahkan Majlis Makan Malam bagi memperkenalkan Pusat Dakwah Serantau. Majlis ini merupakan anjuran Yayasan Amal Malaysia dan telah diadakan di Kompleks Belia dan Kebudayaan Negeri Selangor.
Majlis ini diadakan bagi memperkenalkan Pusat Dakwah Serantau yang menjadi salah satu produk Yayasan Amal Malaysia dalam bidang dakwah dan pendidikan bagi melahirkan para daie yang berilmu dan berwibawa. Pelajar-pelajar yang menyertai pusat dakwah ini terdiri daripada mereka yang datang dari kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli dari Sabah dan Sarawak. Mereka kelak yang akan menjadi duta kepada Islam dalam menyebarkan dakwah di kawasan masing-masing.

Majlis ini juga bermatlamat bagi mengumpul dana pembinaan daie dan juga dana bagi membina Kompleks Pusat Dakwah Serantau. Ini sekaligus dapat menyediakan ruang dan kemudahan yang kondusif bagi pelajar-pelajar menimba ilmu dan kemahiran di pusat dakwah ini.


Pada majlis tersebut, seramai 10 ahli PROACE Yayasan Amal telah hadir bagi sama-sama memeriahkan majlis itu. Turut serta pada majlis tersebut adalah Menteri Besar Kelantan, beberapa Exco Kerajaan Negeri Selangor, Setiausaha Agung PAS, Pengerusi Yayasan Amal Malaysia dan ramai lagi. Majlis tersebut diserikan dengan beberapa ucapan pimpinan dan juga persembahan nasyid dari pelajar Pusat Dakwah Serantau dan juga daripada kumpulan nasyid Shoutul Amal.